:: :: Xpert ::

| Publicatii |    | Xpert |    | Info diverse |    | Altele |

Sistem modular de Certificare Europeană în Informatică - Xpert

Xpert - noua Certificare Europeană în Informatică, constituie un sistem evoluat al certificării utilizatorilor PC pentru domeniile economic şi administrativ, respectiv al certificării în IT pentru secretariat şi domeniul administrativ, recunoscute la nivel european. Astfel, în noul concept au fost investiţi 20 de ani de muncă susţinută şi experienţă acumulată.

Această certificare testesază cunoştinţele şi abilităţile necesare utilizării programelor curente de Office. Certificarea conţine opt module, fiecare modul încheindu-se cu câte un examen unitar la nivel european. Pentru fiecare examen promovat se primeşte câte un certificat. După absolvirea celor trei module obligatorii: "Bazele prelucrării automate a datelor", "Procesarea textelor - noţiuni de bază" şi "Bazele Internet" se obţine Certificatul European Xpert în Informatică.

Dacă vor fi finalizate cu succes alte două module, se obţine un Certificat European Master Xpert în Informatică.

Facultatea de Ştiinţe deţine Licenţa de certificare Xpert cu exclusivitate în judeţele Bihor, Arad, Satu Mare, Sălaj. Diploma de certificare este cuprinsă în baza de date a Comunităţii Europene şi este recunoscută în toate ţările Europei. Facultatea de Ştiinţe organizează examenul de testare a candidaţilor pentru Xpert şi cursuri pregătitoare pentru modulele ce formează sistemul Xpert. Cursurile se desfăşoare în laboratoare moderne dotate cu calculatoare de ultimă generaţie şi sunt susţinute de cadre didactice ale Facultăţii, specialişti în Informatică.

Modulele de testare se adresează elevilor, studenţilor, angajaţilor din domeniul public şi privat, administrativ şi prestări servicii, din domeniul vânzărilor din comerţ şi industrie, ca şi întreprinzătorilor din IMM.

Modulele de bază (3 module)

1. Bazele prelucrării automate a datelor - Modulul se adresează şi persoanelor care lucrează pentru prima oară pe un PC. Conţinutul tematic al acestui modul este următorul:

 • Compunerea şi funcţionarea hardware a calculatorului
 • Fişiere şi programe
 • Comunicarea prin intermediul PC-ului
 • Utilizarea sistemului de operare MS Windows

2. Procesarea textelor - elemente de bază - În cadrul acestui modul se solicită cunoştinţe legate de compunerea, modul de lucru, funcţionarea şi performanţele unui sistem uzual de prelucrare de texte. Participanţii trebuie să ştie să lucreze cu un asemenea program pe calculator.

3. Bazele Internet-ului - În cadrul modulului se solicită abilităţi practice şi cunoştinţe legate de dedesubturile şi conexiunile Internet-ului, precum şi a moduluide funcţionare a acestuia. Subiectele cheie vor fi: salvarea şi printarea informaţiilor de pe paginile Web, utilizarea poştei electronice e-mai şi a grupurilor de informaţii, precum şi alte scopuri în care poate fi utilizat Internet-ul, ca plată electronică a facturilor şi comerţul electronic.

Modulele opţionale (5 module)

1. Procesarea bazelor de date - În cadrul acestui modul se solicită cunoştinţe legate de compunerea, modul de lucru, funcţionarea şi performanţele unui sistem tipic al unei bănci de date. Participanţii trebuie să ştie să lucreze cu acest program.

2. Calcul tabelar - În cadrul acestui modul se solicită cunoştinţe legate de compunerea, modul de lucru, funcţionarea şi performanţele unui program normal de calcul tabelar. De asemenea, trebuie cunoscută reprezentarea grafică. Cerinţa preliminară este ca participanţii să fi absolvit modulul "Bazele prelucrării automate a datelor" sau să aibă cunoştinţele necesare acestui domeniu.

3. Procesarea textelor la nivel profesional - În cadrul modulului se solicită cunoştinţele şi abilităţile necesare cu privire la următoarele subiecte:

 • realizarea şi organizarea documentelor şablon, a foilor de stiluri, precum şi structurarea documentelor lungi folosind vizualizarea pe subdiviziuni şi inserarea de legături încrucişate (cross-references), semne de carte (bookmarks), note de subsol (footnotes);
 • structura, funcţiile şi formatul câmpurilor, precum şi realizarea de formulare şi efectuarea calculelor în formulare;
 • inserarea şi editarea desenelor şi graficelor, precum şi folosirea funcţiei de îmbinare-corespondenţă, folosind funcţii de câmp speciale, interogări şi alte formate de fişiere;
 • funcţionarea macro-urilor - capacitatea de a înregistra, activa şi tipări macro-uri simple.

4. Prezentări - În cadrul acestui modul vor fi solicitate, utilizându-se un software modern de prezentare, următoarele cunoştinţe:

 • Realizarea transparenţelor, a derulării automate a slide-urilor (presentation show), precum şi a materialului care conţine slide-urile (handouts)
 • Desfăşurarea prezentării
 • Introducerea de text, inserarea de imagini, tabele, diagrame, organigrame
 • Potrivirea (cu gust) a culorilor.

5. Comunicaţii - În cadrul acestui modul se solicită cunoştinţe legate de compunerea, modul de lucru, funcţionarea şi performanţele unui program tipic de comunicaţii.

 

Contact

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe
Pavilionul C, Sala 104 Bis, Tel. 0259-408430
Email: xpert@uoradea.ro
Web: www.xpert-online.ro