:: :: Tematica de licenţă ::

 [ Ani şi îndrumători ]    [ Orare ]

- Metodologia examenului de finalizarea studiilor
- Procedura privind elaborarea lucrării de finalizare a studiilor
- Completare la procedura privind elaborarea lucrării de finalizare a studiilor
- Model coperta si pagina de titlu lucrare de finalizare a studiilor


Tematica examenelor de licenţă sesiunea iunie 2012, septembrie 2012

[ Programarea salilor pentru licente si disertatii 2010 ]