:: :: Burse Erasmus ::

 

SELECŢIA STUDENŢILOR

ŞI

A CADRELOR DIDACTICE

PENTRU

BURSELE ERASMUS

VA AVEA LOC

MARŢI 05.04.2011, ORA 10,

ÎN SALA B115 (PAVILIONUL B - ETAJUL I)

În vederea selecţiei studenţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele acte:

  • Curriculum Vitae;
  • Scrisoare de intenţie;
  • Copie după actul de identitate;
  • Declaraţie pe proprie răspundere în care să se specifice că nu au beneficiat de nici un alt tip de grant Erasmus.