:: :: Doctor Honoris Causa ::

DOCTOR HONORIS CAUSA  AI UNIVERSITĂTII DIN ORADEA-FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Nr.Crt.

Anul

Nume prenume

Afiliere

Domeniu

1

2005

Academician Profesor  universitar dr. Mitrofan Cioban

Rector al universităţii de Stat din Tiraspol, Rep. Moldova, Academician al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Matematică

2

2005

Profesor univers itar dr.Henry Horst Mantsch

Profesor Institutul Winnipeg Canada, Cosilier pe probleme ale Ştiinţei  al Ambasadei Canadei  la Berlin

Fizică

3

2007

Profesor universitar dr. Ardelean Ioan

Profesor Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca

Fizică

4

2009

Profesor universitar dr.Toma Constantin

Profesor Universitatea Al. I. Cuza Iaşi, Membru Corespondent al Academiei Romȃne

Biologie