:: :: Baza materială ::
Baza materială a Facultăţii de Ştiinţe

    Facultatea dispune de o bază materiala adecvată, în conformitate cu standardele cerute pentru buna desfăşurare a activităţilor didactice şi de cercetare.

Laboratoarele de informatică: sunt dotate cu 2 reţele interconectate de calculatoare ce conţin 14 staţii de lucru, respectiv 11 staţii de lucru, precum şi anexele necesare: terminale, videoproiectoare, imprimante, soft de bază (Windows XP, Linux) şi de aplicaţie. Configuraţia staţiilor de lucru este: Fujitsu Siemens, CPU AMD 64 3500+, RAM 1GB, HDD 160GB, monitoare 17", contectate la Internet printr-o reţea de mare viteză. În aceste laboratoare îşi desfăşoară activitatea şi studenţii altor specializări, în afara celor de la Matematică şi Informatică, care au prevăzute în planurile lor de învăţământ discipline din domeniul informaticii.

Laboratoare de fizică: laborator de mecanică fizică şi acustică, laborator de optică şi spectroscopie, laborator de termodinamică, laborator de electricitate şi magnetism, laborator de fizică atomică şi nucleară, laborator de fizica starii solide, laborator de biofizică. Laboratoarele sunt dotate cu aparatură produsă în cea mai mare parte de firma PHYWE - University Laboratory Experiments - Germania. O parte a lucrarilor prezintă posibilitatea prelucrării şi analizării datelor experimentale cu ajutorul calculatorului.

Laboratoare de chimie: laboratoare de chimie anorganică, laborator de chimie organică, laborator de chimie analitică cantitativă, laborator de analiză instrumentală, laborator de chimie - fizică, laborator de biochimie, laborator de tehnologie chimică, laborator de cercetare pentru cadre didactice şi studenţi, laborator de spectroscopie. Laboratoarele sunt dotate cu aparatură modernă şi substanţe, asigurând desfăşurarea în bune condiţii a disciplinelor de chimie prevazute în programele de învăţământ la toate secţiile facultăţii.

Laboratoare de biologie: laborator de morfologia şi fiziologia plantelor, laborator de biotehnologie vegetală, laborator de sistematică vegetală şi Fitopatologie, laborator de zoologia nevertebratelor şi entomologie, laborator de genetică şi antropologie, laborator de zoologia vertebratelor, hidrobiologie, ecologie şi ihtiologie, laborator de anatomia şi fiziologia animală şi umană, laborator de citologie şi microscopie electronică, laborator de microbiologie şi imunologie, laborator de biologie celulară şi moleculară şi histo-embriologie animală
. Aceste laboratoare asigura efectuarea lucrarilor de laborator prevazute în cadrul disciplinelor de învatamânt.