:: :: Admitere ::

| Licentă |     | Master |      | Doctorat |      | Cursuri postuniversitare |

Admitere licenţă şi masterat 2012    Go Top


Specializari si criterii de admitere licenţă si master
Metodologie admitere 2012
Acte necesare 2012
Fise inscriere admitere licenta si master 2012

Informaţii suplimentare despre Admiterea 2012, la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe, Pavilionul C - parter, Camera 030, tel: 408161, 408430

Venind la Facultatea de Ştiinţe optaţi pentru:

“INVESTIŢIE ÎN PERFORMANŢA EUROPEANĂ”

  • RECUNOAŞTEREA DIPLOMELOR - Ciclul I (Licenţă), Ciclul II (Master), Doctorat
  • MOBILITATEA STUDENŢILOR - Regulamentul de credite transferabile
  • TRANSPARENŢA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT – Planurile de învăţământ
  • FLEXIBILITATEA ÎN PROGRAMELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT (admiterea pe domenii, opţiunea pentru specializări)
  • LOCURI DE MUNCĂ FOARTE BINE PLĂTITE, în domenii de vârf, în ROMÂNIA şi în UNIUNEA EUROPEANĂ

 

Admitere licenţă 2012    Go Top

Nr. crt. Domeniul Specializarea Forma de învăţământ(durata)
1 Biologie Biologie           Zi (3 ani)
2 Chimie Chimie    Zi (3 ani)
3 Fizică Fizică
Fizică medicală
Fizică-informatică
Zi (3 ani)
4 Informatică Informatică Zi (3 ani)
5 Matematică Matematică
Matematică-informatică
Zi (3 ani)
6 Ştiinţa mediului Ecologie si protecţia mediului Zi (3 ani)

Criterii de admitere licenţă
Media generală de la Bacalaureat

 

Pliante admitere 2012

Biologie
Chimie, Chimie distractiv
Fizică
Matematică-Informatică

 

Postere admitere 2012

Licență
Master

 

Prezentări ale domeniilor de studiu

Biologie
Chimie
Fizică
Informatică
Matematică

 

Admitere master 2012    Go Top

Nr. crt. Domeniul

Specializarea

Formă de învătământ (durată)
1 Biologie Biologia celulelor procariote si eucariote
Biodiversitatea si monitorizarea ecosistemelor
Zi (2 ani)
2 Chimie Chimie structurală si aplicativă Zi (2 ani)
3 Fizică 1. Fizica explorărilor si terapiilor biomedicale
2. Fizică computatională
3. Fizică didactică
Zi (2 ani)
4 Matematică 1. Structuri matematice fundamentale şi aplicaţii
2. Matematică didactică
3. atematică aplicată în informatică
Zi (2 ani)

Criterii de admitere master
Media aritmetică între:
media de absolvire a ciclului de licență şi media examenului de licenţă

 

Admitere doctorat 2012    Go Top

Domeniul: Stiinte ale naturii
Specializarea: Biologie

Domeniul fundamental

Specializarea

Nr. Credite/
Durata de scolarizare

Criterii de admitere

Ştiinţele ale naturii
Biologie
   

 

 

Metodologie admitere

 

 

Cursuri de perfecţionare postuniversitare    Go Top


Nr. crt.

Domeniul de studiu

Specializarea

Nr. Credite
Durata de scolarizare

Criterii de admitere

1

Biologie

Tehnici de realizare a preparatelor histologice vegetale şi microbiologice

16 / 6 săptămâni

- Diploma de licenta

- Ordinea ierarhica a mediilor aritmetice intre media de absolvire si media examenului de licenta

2

Sanatate umana-aspecte educative

16 / 6 săptămâni

3

Colectarea, prepararea si conservarea materialului biologic in scop didactic

16 / 6 săptămâni

4

Studii de impact si monitorizarea ecosistemelor acvatice

16 / 6 săptămâni

5

Tehnici de cultivare “in vitro“ a celulelor si tesuturilor vegetale

16 / 6 săptămâni

6

Chimie

Metode fizico-chimice de analiza a calităţii apelor

16 / 6 săptămâni

7

Metode fizico-chimice de analiza a produselor alimentare

16 / 6 săptămâni

8

Fizica

Organizarea şi integrarea experimentelor didactice în lecţiile de fizică

16 / 6 săptămâni

9

Utilizarea mijloacelor informatice moderne în descrierea fenomenelor fizice

16 / 6 săptămâni

10

Bazele fizicii ale imagisticii medicale şi radioterapiei

16 / 6 săptămâni

11
Matematică Matematici financiare 16 / 6 săptămâni